gaItakar
gaaiyaka
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


 
Lyrics in English Majrooh Sultanpuri Lata Mangeshkar Naushad Andaaz (1949) 
gaIta majar}h saultaanapaurI lataa maMgaoSakr naaOSaad AMdaja 


]zae jaa ]na ko isatama, AaOr ijae jaa
yaU hI mauskurae jaa, AaMsaU ipae jaa

yahI hOM maaohbbata ka dstaUr, eo idla
vaao gama do tauJao, taU duvaayaoM ide jaa

kBaI vaao najar jaao samaayaI qaI idla maoM
]saI ek najar ka sahara ilae jaa