gaItakar
gaaiyaka
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


 
Lyrics in English Gulzar Lata Mangeshkar Rahuldev Burman Khushaboo (1975) 
gaIta gaulajaar lataa maMgaoSakr rahUladova bama-na KauSabaU 


dao naOnaao maoM AaMsaU Baro hO, inaMdIyaa kOsao samaae

DUbaI DUbaI AaKaaoM mao, sapanaaoM ko saayao
rataBar Apanao hO, idna maoM parayao
kOsao naOnaaoM maoM inaMdIyaa samaae

JaUzo taoro vaadaoM pao barsa ibataae
ijaMdgaI taao kaTI, yao rata kT jaae
kOsao naOnaaoM maoM inaMdIyaa samaae