gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | singer | Sadhana Sargam
 
saaQanaa sargama

taoro dr par sanama calao Aae
AnaU mailak,ifr taorI khanaI yaad AayaI (1993)


saaQanaa sargama _ manahr ]Qaasa saaQanaa sargama _ hrIhrna saaQanaa sargama _ ]idta naarayaNa saaQanaa sargama _ kumaar saanaU
saaQanaa sargama _ paMkja ]Qaasa