gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | singer | Sanjeevani Bhelande - Kumar Sanu
 
saMjaIvanaI BaolaaMDo _ kumaar saanaU

caaorI caaorI jaba najaro imalaI
rahta [MdaOrI,AnaU mailak,krIba (1998)


Alaka yaai&ak _ kumaar saanaU AnauraQaa paaODvaala _ kumaar saanaU kumaar saanaU kivataa kRXNamaUtaI- _ kumaar saanaU
lataa _ kumaar saanaU saaQanaa sargama _ kumaar saanaU