gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | movie | Jahan Pyar Mile (1969)
 
jahaM pyaar imalao

calao jaa, calao jaa, calao jaa, jahaM pyaar imalao
maaohaommad rfI, SaMkr jayaikSana

calao jaa, calao jaa, calao jaa, jahaM pyaar imalao
SaMkr jayaikSana