gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | movie | Bheegi Palken (1982)
 
BaIgaI palakoM

janama janama ka saaqa hO taumhara hmaara
lataa _ rfI,ema\.jaI.hSamata