gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | movie | Dil To Pagal Hai
 
idla taao paagala hO

Aroro Aro yao @yaa huAa, maOnao naa yao jaanaa
lataa _ ]idta naarayaNa,AanaMd baxaI,]ttama isaMga

idla taao paagala hO, idla idvaanaa hO
lataa _ ]idta naarayaNa,AanaMd baxaI,]ttama isaMga