gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | movie | Maine Pyar Kiya (1989)
 
maOnao pyaar ikyaa

Aatao jaatao, hsatao gaatao
lataa _ esa. paI. baalasauba`mhNyama,Asad BaaopaalaI,rama laxmaNa

idla idvaanaa baIna sajanaa ko maanao naa
lataa maMgaoSakr,Asad BaaopaalaI,rama laxmaNa