gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | movie | C.I.D (1956)
 
saI.Aaya.DI

AaMKaaoM hI AaMKaaoM maoM [Saara hao gayaa
gaItaa dtta _ rfI,jaaM inasaar AKtar,Aao. paI. nayyar

khI pao inagaahoM, khI pao inaSaanaa
SamaSaad baogama,majar}h saultaanapaurI,Aao. paI. nayyar

lao ko pahlaa pahlaa pyaar
AaSaa _ rfI _ SamaSaad baogama,majar}h saultaanapaurI,Aao. paI. nayyar