gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | lyricswriter | Shevan Rizvi
 
Saovaana irJavaI

vaao hsaIna dd- do dao, ijasao maO galao lagaa laU
AaSaa Baaosalao, Aao. paI. nayyar,hma saayaa (1968)