gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | singer | Salma Agha
 
salamaa Aagaa

idla ko ArmaaM AasaUAaoM mao bah gayao
hsana kmaala,rvaI,inakah (1982)

fjaa BaI hO javaaM, javaaM, hvaa BaI hO rvaaM, rvaaM
hsana kmaala,rvaI,inakah (1982)


salamaa Aagaa _ mahoMd` kpaUr