gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | singer | Sadhana Sargam - Pankaj Udhas
 
saaQanaa sargama _ paMkja ]Qaasa

naa kjaro kI Qaar, naa maaoitayaaoM ko har
[Midvar,ivajaU Saha,maaohra


paMkja ]Qaasa saaQanaa sargama _ ]idta naarayaNa saaQanaa sargama _ hrIhrna saaQanaa sargama
saaQanaa sargama _ manahr ]Qaasa saaQanaa sargama _ kumaar saanaU