gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | singer | Usha Khanna - Mohhamad Rafi
 
]Xaa Kannaa _ maaohaommad rfI

daosta bana ko Aae hao, daosta bana ko hI rhnaa
Asad BaaopaalaI,]Xaa Kannaa,baIna foro hma taoro (1979)






AaSaa _ rfI _ SamaSaad baogama AaSaa _ rfI gaItaa dtta _ rfI lataa _ rfI _ SamaSaad baogama
lataa _ rfI rfI _ talata maohmaUd maaohaommad rfI Saarda _ maaohmmad rfI
saumana klyaaNapaUr _ maaohaommad rfI