gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | singer | Anuradha Paudwal - Babul Supriyo
 
AnauraQaa paaODvaala _ baabaula sauipa`yaao

yao samaa yao najaaro, Kaao gae hOM
samaIr,jaitana _ lailata,Za[- Axar pa`oma ko (2000)


AnauraQaa paaODvaala AnauraQaa paaODvaala _ sauroSa vaaDkr AnauraQaa paaODvaala _ ]idta naarayaNa AnauraQaa paaODvaala _ BaUpaoMd`
AnauraQaa paaODvaala _ kumaar saanaU