gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | musician | Hemant Kumar
 
homaMta kumaar

yaa idla kI saunaao duinayaavaalaao
homaMta kumaar,kOfI AaJamaI, Anaupamaa (1966)

yao nayana Dro Dro, yao jaama Baro Baro
homaMta kumaar,kOfI AaJamaI, kaohra (1964)1 |  2 |  3 |