gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | movie | Khel Khel Mein (1975)
 
Kaola Kaola maoM

hma nao tauma kao doKaa, tauma nao hma kao doKaa eosao
SaOlaoMd` isaMga,gaulaSana baavara,rahUladova bama-na

sapanaa maora TUT gayaa
AaSaa _ rahUladova,gaulaSana baavara,rahUladova bama-na