gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | movie | Yaraana (1981)
 
yaaranaa

CUkr mana kao
ikSaaor kumaar,AMjaana,rajaoSa raoSana

taoro jaOsaa yaar kha, kha eosaa yaaranaa
ikSaaor kumaar,[Midvar,rajaoSa raoSana