gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | movie | Anupamaa (1966)
 
Anaupamaa

QaIro QaIro macala eo idla_e_baokrar
lataa maMgaoSakr,kOfI AaJamaI,homaMta kumaar

kuC idla nao kha
lataa maMgaoSakr,kOfI AaJamaI,homaMta kumaar

yaa idla kI saunaao duinayaavaalaao
homaMta kumaar,kOfI AaJamaI,homaMta kumaar