gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | movie | Aap To Aise Na The (1980)
 
Aapa taao eosao naa qao

taU [sa tarh sao maorI ijaMdgaI maoM Saaimala hOM
homalataa, ]Xaa Kannaa

taU [sa tarh sao maorI ijaMdgaI maoM Saaimala hOM
manahr ]Qaasa, ]Xaa Kannaa

taU [sa tarh sao maorI ijaMdgaI maoM Saaimala hOM
maaohaommad rfI, ]Xaa Kannaa