gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | movie | Khoon Bhari Maang (1988)
 
KaUna BarI maaMga

jaInao ko bahanao laaKaaoM hOM, jaInaa tauJa kao Aayaa hI nahIM
AaSaa Baaosalao, rajaoSa raoSana