gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | movie | Tumsa Nahin Dekha (1957)
 
taumasaa nahIM doKaa

CUpanaovaalao saamanao Aa
maaohaommad rfI, Aao. paI. nayyar

doKaao ksama sao, doKaao ksama sao khtao hO tauma sao ha
AaSaa _ rfI, Aao. paI. nayyar

javaainayaaM yao masta masta ibana ipae
maaohaommad rfI, Aao. paI. nayyar

yaU taao hma nao laaKa hsaIM doKao hO
maaohaommad rfI,saaihr lauiQayaanavaI,Aao. paI. nayyar