gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | movie | Pyaar Kiya To Darana Kya (1998)
 
pyaar ikyaa taao Drnaa @yaa

idvaanaa maO calaa, ]sao ZUMZnao, baDo pyaar sao
]idta naarayaNa, jaitana _ lailata