gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | movie | Sehra (1963)
 
saohra

paMKa haotao taao ]D AataI ro
lataa maMgaoSakr,hsarta jayapaurI,ramalaala

takdIr ka fsaanaa, jaa kr iksao saunaae
lataa maMgaoSakr, ramalaala

takdIr ka fsaanaa, jaa kr iksao saunaae
maaohaommad rfI,hsarta jayapaurI,ramalaala

tauma taao pyaar hao, sajanaa
lataa _ rfI, ramalaala