gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | movie | Geet Gaya Patharonne (1964)
 
gaIta gaayaa patqaraoMnao

Aa jaa, jaana_e_jaaM, maoro maohrbaaM
AaSaa Baaosalao, ramalaala

taoro KayaalaaoM mao hma, taorI hI baahaoM mao gauma
AaSaa Baaosalao,hsarta jayapaurI,ramalaala