gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | movie | Barsaat Ki Ek Raat (1981)
 
barsaata kI ek rata

Apanao pyaar ko sapanao saca hue
lataa _ ikSaaor, rahUladova bama-na