gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | movie | Kalakaar (1983)
 
klaakar

naIlao naIlao AMbar par caaMd jaba Aae, pyaar barsaae, hma kao tarsaae
ikSaaor kumaar,[Midvar,bappaI laaihrI