gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | movie | Neelkamal (1968)
 
naIlakmala

baabaUla kI duAayaoM laotaI jaa
maaohaommad rfI,saaihr lauiQayaanavaI,rvaI

ho raoma raoma mao basanao vaalao rama
AaSaa Baaosalao,saaihr lauiQayaanavaI,rvaI