gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | movie | Jhuk Gaya Aasmaan (1966)
 
JaUk gayaa Aasamaana

kaOna hO jaao sapanaao mao Aayaa
maaohaommad rfI,hsarta jayapaurI,SaMkr jayaikSana