gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | movie | Aar Paar (1954)
 
Aar paar

baabaUjaI, QaIro calanaa, pyaar maoM jara saMBalanaa
gaItaa dtta,majar}h saultaanapaurI,Aao. paI. nayyar

kBaI Aar, kBaI paar laagaa taIr_e_najar
SamaSaad baogama,majar}h saultaanapaurI,Aao. paI. nayyar

sauna sauna, sauna sauna, jaailamaa
gaItaa dtta _ rfI,majar}h saultaanapaurI,Aao. paI. nayyar