gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | movie | Jo Jeeta Wahi Sikandar(1992)
 
jaao ijataa vahI isakMdr

pahlaa naSaa, pahlaa Kaumaar
saaQanaa sargama _ ]idta naarayaNa,majar}h saultaanapaurI,jaitana _ lailata