gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | movie | Tezaab (1988)
 
taojaaba

saao gayaa, yao jahaM, saao gayaa AasamaaM
Alaka _ inaitana _ SabbaIr,jaavaod AKtar,laxmaIkaMta pyaarolaala