gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | movie | Mere Sanam (1965)
 
maoro sanama

hmadma maoro maana BaI jaaAao, khnaa maoro pyaar ka
maaohaommad rfI,majar}h saultaanapaurI,Aao. paI. nayyar

jaa[-e Aapa kha jaaeMgao
AaSaa Baaosalao,majar}h saultaanapaurI,Aao. paI. nayyar

paukartaa calaa hU maO, galaI galaI bahar kI
maaohaommad rfI,majar}h saultaanapaurI,Aao. paI. nayyar