gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | movie | Baazi (1951)
 
baaJaI

Aaja kI rata ipayaa idla naa taaoDao
gaItaa dtta,saaihr lauiQayaanavaI,saicanadova bama-na

tadbaIr sao ibagaDI huyaI, takdIr banaa lao
gaItaa dtta,saaihr lauiQayaanavaI,saicanadova bama-na