gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | movie | Dulhan Ek Raat Ki (1966)
 
dulhna ek rata kI

ek hsaIna Saama kao idla maora Kaao gayaa
maaohaommad rfI,rajaa maohMdI AlaI Kaana,madna maaohna

sapanaaoM mao Agar maoro, tauma AaAao taao saao jaa]}
lataa maMgaoSakr, madna maaohna