gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | lyricswriter | S. H. Bihari
 
esa. eca. ibaharI

yao caaMd saa raoSana caohra, jaulfaoM ka rMga saunahra
maaohaommad rfI, Aao. paI. nayyar,kiSmar kI klaI (1964)1 |  2 |