gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | lyricswriter | Noor Davasi
 
naUr dovaasaI

AaAao hujaUr tauma kao, isataaraoM mao lao calaU
AaSaa Baaosalao, Aao. paI. nayyar,iksmata (1968)