gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | lyricswriter | Makhdoom Mohiuddin
 
maKaduma maaoihid\dna

Aapa kI yaad AataI rhI
Cayaa gaaMgaulaI, jayadova,gamana (1979)

ifr iCDI rata baata fulaaoM kI
lataa _ talata AjaIJa, Kayyaama,baajaar (1982)