gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


 
Lyrics in English Quateel Shafai Kumar Sanu Anu Malik Phir Teri Kahani Yaad Aayi (1993) 
gaIta kaitala Safa[- kumaar saanaU AnaU mailak ifr taorI khanaI yaad AayaI 


taoro dr par sanama calao Aae
taU naa Aayaa taao hma calao Aae

baIna taoro kao[- Aasa BaI naa rhI
[tanao tarsao ko pyaasa BaI naa rhI
laDKaDae kdma, calao Aae

[sa sao pahlao ko hma pao hsataI rata
bana ko naaigana jaao hma kao DsataI rata
lao ko Apanaa Barma calao Aae