gaItakar
gaaiyaka
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


 
Lyrics in English Sadhana Sargam Anu Malik Phir Teri Kahani Yaad Aayi (1993) 
gaIta saaQanaa sargama AnaU mailak ifr taorI khanaI yaad AayaI 


taoro dr par sanama calao Aae
taU naa Aayaa taao hma calao Aae

baIna taoro kao[- Aasa BaI naa rhI
[tanao tarsao ko pyaasa BaI naa rhI
laDKaDae kdma, calao Aae

idla kao QaDka lagaa qaa, pala pala ka
Saaor sauna lao naa kao[- paayala ka
ifr BaI taorI ksama, calao Aae