gaItakar
gaaiyaka
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


 
Lyrics in English Qamar Jalalabadi Asha Bhosle O. P. Nayyar Raagini (1958) 
gaIta kmaar jalaalaabaadI AaSaa Baaosalao Aao. paI. nayyar raiganaI 


CaoTa saa baalamaa
AiKayana naIMd caUraya lao gayaao
ritayana naIMd naa Aae

iksa baOrna ko jaala maoM fsa ko
BaUla gayaa taU, pyaar ko rstao
CaoTa saa baalamaa ...

maoro idla kao jaana iKalaaOnaa
taaoD gayaa baodd- salaaonaa
CaoTa saa baalamaa ...