gaItakar
gaaiyaka
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


 
Lyrics in English Lata Mangeshkar Pt. Ravi Shankar Anuradha (1960) 
gaIta lataa maMgaoSakr paM.rvaI SaMkr AnauraQaa 


hae ro vaao idna @yaaoM naa Aae
jaa jaa ko {taU, laaOT Aae

iJalaimala vaao taaroM, kha gae saaro
manabaataI jalao, bauJa jaae

saunaI maorI baInaa, saMigata ibanaa
sapanaaoM kI maalaa maurJaae