gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI